vvv              

Kā sertificēt VRU?

Kā sertificēt VRU? - Sertifikācijas cena

Soli pa solim:

1. Visi ar VRU sertifikāciju saistītie dokumenti – Nolikums, sertifikācijas audita kritēriji, sertifikācijas pieteikuma paraugs, Sertifikāta paraugs, VRU atskaites anketas paraugs, kontroles audita kritēriji, sertifikācijas pakalpojumu cenas un Līguma paraugs ir brīvi pieejami šajā interneta vietnē http://www.sertifikacija.lv (skat. zemāk).

2. Iepazīstoties ar iepriekš minētajiem dokumentiem un VRU ir iespējams izvērtēt savu atbilstību šajos dokumentos izvirzītajiem kritērijiem, kā arī saņemt bezmaksas konsultācijas par sertifikāciju, sūtot elektronisku vēstuli uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu  vai arī zvanot pa tālruni 67529979.

3. VRU, kas atbilst noteiktajiem kvalitātes kritērijiem un vēlas saņemt Sertifikātu, iesniedz Auto Asociācijai (AA) sertifikācijas pieteikumu.

4. 5 (piecu) darba dienu laikā AA izvērtē sertifikācijas pieteikumā sniegto informāciju un sniedz VRU apstiprinošu vai noraidošu atbildi par sertifikācijas uzsākšanu, nosūtot elektronisku paziņojumu uz VRU sertifikācijas pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

5. Apstiprinošas atbildes gadījumā, Sertificētājs 2 (divu) darba dienu laikā nosūta VRU pa pastu Līgumu un rēķinu par sertifikācijas auditu.

6. VRU rēķins jāapmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Pēc samaksas un no VRU puses parakstīta Sertificētāja Līguma eksemplāra saņemšanas, Sertificētājs 2 (divu) darba dienu laikā sazinās ar VRU, lai vienotos par piemērotāko sertificēšanas laiku.

7. Auditors sertifikācijas auditu veic atbilstoši VRU pieteikumā norādītajam atbilstības līmenim, t.i., „A”, „B” vai „C”.

8. Sertifikācija sastāv no diviem posmiem: sertifikācijas audits un kontroles audits. Skaitot no pirmreizējā sertifikācijas audita ik pa 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem jauns sertifikācijas audits. Kontroles audits tiek veikts pēc rakstisku sūdzību saņemšanas.

9. Tiem VRU, kuriem ir vairākas darbnīcas, ir jāsertificē visas darbnīcas minimums C līmenī.

10. VRU atbilstību kritērijiem Auditors novērtē ar „Neizpildīts” jeb „0” (nulle) punkti un „Izpildīts” jeb „1” (viens) punkts. Atzīme „Neizpildīts” kaut vienā kritērijā nozīmē, ka VRU sertifikācijas audits nav nokārtots un ir jāveic atkārtotais audits, kura laikā, padziļinātāk tiks vērtēti tikai tie punkti, kuros uzņēmums ir saņēmis vērtējumu "Neizpildīts".

 

Sertifikācijas dokumenti:

1. Nolikums „Par automobiļu virsbūvju remonta uzņēmumu sertifikāciju”

2. Sertifikācijas audita kritēriji:

A kategorijas sertifikācijas kritēriji

B kategorijas sertifikācijas kritēriji

C kategorijas sertifikācijas kritēriji

3. Sertifikācijas pieteikums

4. Sertifikāts (paraugs)

5. Līgums par sertifikāta iegūšanu

 

SVARĪGI:

Pēc gada pārskata datiem, AA biedru uzņēmumu darbinieku vidējā bruto darba alga (pirms nodokļiem) 2013. gadā bija 1065,- EUR. Saskaņā ar sertifikācijas audita kritēriju 6.1. punktu, bruto atalgojuma (pirms nodokļiem) līmenim uzņēmumos, kas plāno sertificēties "A" vai "B" līmenim, jāatbilst 50% no AA biedru iepriekšējā pārskata gada vidējās bruto algas, kas sastāda 533,- EUR.