vvv              

VRU sertifikācijas modeļa apraksts

Par VRU sertifikāciju - par sertifikāciju

Kā darbosies VRU Sertifikācijas procesa vadība?

1. Ir izveidota neatkarīga, sabiedriskā kārtā darbojoša struktūrvienība - Sertifikācijas uzraudzības padome (SUP), kuru veido dažādu ieinteresēto pušu un tās aptverošo sabiedrisko organizāciju, asociāciju pārstāvji. *

2. SUP izvērtē un saskaņo AA sagatavoto sertifikācijas nolikumu, sertifikācijas kritērijus u.c. sertifikācijas dokumentus.

3. Kā SUP priekšsēdētājs ir ievēlēts LAVRA valdes priekšsēdētājs - Gints Gailis.

4. AA darbojas kā sertifikāta izsniedzējinstitūcija un procesa administrators, veidojot neatkarīgu vērtēšanas auditoru darba grupas un nodrošinot tām atbilstošu apmācību, lai kvalitatīvi un objektīvi  veiktu predentdentu uzņēmumu sertifikāciju. AA, balstoties uz vērtēšanas auditoru audita ziņojumiem, pieņem lēmumu par  sertifikāta piešķiršanu.

5. AA pārraudzīs un nodrošinās sertifikācijas administratīvos procesus un komunikāciju starp SUP, vērtēšanas auditoriem un sertificējamiem uzņēmumiem.

6. Sūdzības par AA pieņemtajiem lēmumiem “par” vai “pret” sertifikāta izsiengšanu izskatīs arbitrāžas komisija.

 

*Paskaidrojumi saīsinājumiem:

CSDD – Ceļu satiksmes drošības departaments

VID – Valsts Ieņēmumu dienests

PTACPatērētāju tiesību aizsardzības centrs

LAA – Latvijas Apdrošinātāju asociācija

LANA – Latvijas Auto nomas asociācija

LAMB – Latvijas Auto moto biedrība

LAVRA – Latvijas Auto virsbūvju remontuzņēmumu asociācija

AA – Auto asociācija

LTAB – Latvijas transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs