vvv              

Virsbūves remonta uzņēmumu sertifikācijas procesa „restarts” ievērojami samazinot finansiālo ieguldījumu sertifikācijas procesā un atvieglojot kritērijus mazajiem uzņēmumiem

2015. gada 27. janvārī uz ikgadējo sēdi sanāca Virsbūves remonta uzņēmumu (VRU) sertifikācijas uzraudzības padome, kas sastāv no tādu organizāciju kā Auto Asociācijas, Latvijas apdrošinātāju asociācijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas virsbūvju remontētāju asociācijas, Latvijas Automoto biedrības, Ceļu satiksmes drošības direkcijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra un Latvijas auto nomu asociācijas pārstāvjiem. Tika lemts par izmaiņām, kas atvieglotu mazajiem VRU veikt sertifikācijas procesu, neradot uzņēmumam lielus finansiālus ieguldījumus un nesamērīgas prasības vienkāršu virsbūves remontdarbu veikšanai.

Šobrīd VRU sertifikācija ir brīvprātīgs process, kas šādā formā ļoti labi strādā tepat kaimiņos – Igaunijā, līdzīga prakse tiek izmantota arī lielākajā daļā Skandināvijas. Laikā kad AA un LAVRA radīja sertifikācijas projektu, tika plānots, ka arī Latvijā brīvprātības principa vadīti uzņēmumi veiks sertifikācijas procesu. Pagājuši četri gadi kopš sertifikācijas procesa sākšanas un sertificēti ir vien 6 uzņēmumi. Aptaujājot tirgus dalībniekus dzirdēti ir dažādi viedokļi – lieli sertificēšanās izdevumi, neizpildāmi kritēriji, bailes no tā, ko domās sadarbības partneri (apdrošināšanas akciju sabiedrības) un klienti. Rezultāts - nogaidoša nostāja, nevēlēšanās iesaistīties iekams citi to nav veikuši.

Ņemot vērā, ka Latvijā lielākā daļa VRU ir mazi uzņēmumi, kas veic vieglus un vidēji smagus virsbūves remonta darbus, tad, lai atvieglotu šo uzņēmumu iespējas sertificēt darbnīcas, tika veiktas izmaiņas tieši C kategorijas uzņēmumu sertificēšanas kritērijos. Šī brīža situācijā C kategorijas sertificēšanu var veikt praktiski jebkurš juridiski un fiziski sakārtots uzņēmums, kam ir nepieciešamais aprīkojums attiecīgo darbu veikšanai. Ir izņemti un laboti virkne birokrātisku punktu, kas mazajiem uzņēmumiem bija grūti un finansiāli dārgi izpildāmi. Piemēram, noliktavas uzskaites sistēma un remonta rezerves daļu glabāšanas nosacījumi.

Vēl ļoti būtiskas izmaiņas piedzīvoja sertificēšanas cenrāža izmaiņas – sertifikācijas maksa tika samazināta par aptuveni 40%, atcelta ikgadējā biedra nauda, atcelts ikgadējais uzraudzības audits un tā maksa, tika atcelts depozīta maksājums, kas kā avanss jāieskaita sertificētājam pirms sertifikācijas procesa, savukārt kontroles auditus varēs veikt tikai pēc pamatotu sūdzību saņemšanas.

Papildus tika lemts motivēt uzņēmumus sertificēt darbnīcas radot vēl labāku sertifikācijas maksu un pirmos 10 uzņēmumus sertificēt ar 75% atlaidi, kas nozīmē, ka pirmie 10 uzņēmumi C kategorijas sertifikātu var iegūt par nieka 100,- EUR, nākamos 10 uzņēmumus piedāvāsim sertificēt ar 50% atlaidi un vēl 10 sekojošie uzņēmumi saņemts 25% atlaidi sertificēšanas maksai, kas ir 100-150 EUR atlaide, atkarībā no izvēlētā sertificēšanas līmeņa.

Darbību sertifikācijas uzraudzības padomē ir beiguši un no tās izslēgti Latvijas apdrošināšanas brokeru asociācija un Latvijas Līzinga devēju asociācija, savukārt padomes darbam ir pievienojies Latvijas transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs.

VRU sertifikācijas mērķi ir nemainīgi – patērētājam iespēja orientēties plašajā tirgus piedāvājumā un izvēlēties pārbaudītu pakalpojumu sniedzēju, godīga konkurence, nodokļu nomaksas veicināšana nozarē un pats galvenais ir kvalitatīva LR un ES normatīvajiem aktiem atbilstoša pakalpojuma pieejamība.