vvv              

AUTO HALLE iegūst „A” līmeņa sertifikātu!

2012. gada 10. augustā norisinājās SIA „AUTO HALLE” virsbūvju remonta darbnīcas, Biķernieku ielā 145, Rīgā, „A” līmeņa sertifikācija. Remonta darbnīcas auditā piedalījās neatkarīgie auditori Edmunds Antenišķis („Autopalete”) - vecākais auditors un Māris Ķesteris („Veģu Auto”) - auditors. Sertificējot virsbūvju remonta darbnīcu „A” atbilstības līmenim, kas ir augstākais VRU tehnoloģiskais un kvalifikācijas kapacitātes līmenis, neatbilstības VRU sertifikācijas kvalitātes kritērijiem netika konstatētas. Saskaņā ar auditoru ziņojumu 2012. gada 17. augustā LPAA valdes priekšsēdētājs Viktors Kulbergs pieņēma lēmumu par „A” līmeņa atbilstības sertifikāta piešķiršanu SIA „AUTO HALLE” automobiļu marku SEAT, ISUZU, SUZUKI, PEUGEOT un HYUNDAI virsbūvju remontu veikšanai garantijas periodā saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar attiecīgo automobiļu ražotājiem, kā arī citu marku automobiļu virsbūvju remontu veikšanai pēcgarantijas periodā. Pirms šī audita, LPAA pārstāvji – projektu vadītājs Jānis Kalējs un viceprezidents Ingus Rūtiņš devās pirmsaudita konsultatīvajā apmeklējumā uz SIA „AUTO HALLE”, kura laikā ar uzņēmuma pārstāvjiem - pēcpārdošanas daļas vadītāju Mārtiņu Krūkli un virsbūvju remontu iecirkņa vadītāju Kasparu Legzdiņu, tika pārrunāti tie sertifikācijas p-ti, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība. Visvairāk jautājumu bija par p-iem:

2.7. kvalitātes kontroles sistēma un dokumentācija – uzņēmumā ir jābūt nodrošinātai kvalitātes kontrolei pēc veiktajiem virsbūves remonta darbiem (dokumenta paraugu iespējams lejuplādēt http://sertifikacija.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=18);

2.10. veikto darbu minimālais prasījuma termiņš – jāpārliecinās, ka uz darbu pasūtījuma formām ir atsauces par garantijas termiņiem, kas fiziskām personām ir 24 mēneši un juridiskām personām 12 mēneši, kā arī atsauce par garantiju atiiecībā uz uzstādītajām lietotajām rezerves daļām;

2.12. auto evakuatora / auto treilera pakalpojumi – jāpārliecinās, ka evakuatoram vai treilerim ir derīga tehniskā apskate, veikta civiltiesiskā apdoršināšana ar atbildības limitiem atbilstoši sertifikācijas prasībām un ir derīga kravas pārvadājumu licence un kravu pārvadātāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, vai arī uzņēmumiem, kas izmanto šo servisu ārpakalpojuma veidā - noslēgti līgumi ar pakalpojuma sniedzējiem.

Kā sertifikācijas gaitukomentē SIA „AUTO HALLE” virsbūvju remonta iecirkņa vadītājs – Kaspars Legzdiņš, tad„gatavošanos A līmeņa sertifikācijai un iepazīšanos ar izvirzītajām prasībām uzsākām šā gada jūnija sākumā, un jau tobrīd sapratām, ka izvirzītie noteikumi un standarti ir ļoti augstā līmenī. Lielāko daļu no sertifikācijas noteikumos minētajām prasībām mūsu uzņēmumam izpildīt bija pietiekami viegli, jo daudz kas no nepieciešamā aprīkojuma un klientu apkalpošanas standartiem  jau tika pielietots un izmanotots darba procesā līdz šim. Papildus uzmanību bija nepieciešams pievērst tikai dažām niansēm, kuru ieviešana arī turpmāk noderēs mūsu klientu apkalpošanā.

Sertifikācijas process noritēja pietiekami profesionālā līmenī, jo tika pārbaudīti ne tikai VRU sertifikācijas punkti, bet uzdoti arī papildus jautājumi par remonta procesiem un klientu apkalpošanu.

Tagad, kad esam ieguvuši A līmeņa atbilstības sertifikātu, tuvākajā laikā gaidām arī citu autorizēto dīleru un virsbūvju remonta uzņēmumu sertificēšanos. Saprotams, ka tam būs nepieciešams ilgāks laiks, bet uzņēmumiem, kuri kā galveno mērķi uzstāda augstas kavalitātes apkalpošanu, kā arī profesionālu darbinieku sagatavošanu un apmācību, VRU atbilstības sertifikātu būtu nepieciešams iegūt pēc iespējas ātrāk. Mēs ceram, ka pēc vairākiem gadiem šāda sertifikācija jau būs kā standarta parasība visiem virsbūvju remonta uzņēmumiem Latvijā, un mēs kopīgiem spēkiem varēsim pierādīt apdrošināšanas kompānijām, ka remonta darbi ir jāveic tikai uzņēmumos, kas domā par klienta apmierinātību un nevainojamu remonta procesa gaitu.”