vvv              

Pirmais sertificētais virsbūvju remonta uzņēmums – KARLO MOTORS!

2012. gada 4. jūlijā norisinājās pirmā virsbūvju remonta uzņēmuma (VRU) sertifikācija, kuras laikā tika auditēta SIA „KARLO MOTORS” virsbūvju remonta darbnīca Kleistu ielā 31, Rīgā. SIA „KARLO MOTORS” pieteica sertifikāciju A atbilstības līmenim - augstākajam VRU tehnoloģiskajam un kvalifikācijas kapacitātes līmenim, kas tiek piešķirts VRU, kas profesionāli un kvalitatīvi veic dažādu automobiļu ražotāju automobiļu apkopi un remontu atbilstoši ražotāju autorizējumam.

Saskaņā ar auditoru ziņojumu audita laikā pārkāpumi SIA „KARLO MOTORS” virsbūvju remonta darbnīcas darbībā attiecībā uz sertifikācijas audita kritērijiem netika konstatēti. 2012. gada 9. jūlijā LPAA valdes priekšsēdētājs Viktors Kulbergs pieņēma lēmumu par A līmeņa atbilstības sertifikāta piešķiršanu SIA „KARLO MOTORS” Volkswagen, Škoda, Audi un Bentley markas automobiļu virsbūvju remontu veikšanai garantijas periodā saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar ražotājiem, kā arī citu marku automobiļu virsbūvju remontu veikšanai pēcgarantijas periodā. „Šis sertifikāts mums ir nozīmīgs dokuments, kas turpmāk ļaus apliecināt patērētājiem un potenciālajiem klientiem mūsu sniegto virsbūvju remonta pakalpojumus augsto kvalitāti, jo sertifikācijas audita kritēriji ir izstrādāti atbilstoši Eiropas un pasaules labas komercdarbības prakses paraugam. Iegūtais kvalitātes atbilstības A līmenis uzņēmumam noteikti palīdzēs arī sadarbībā ar tām apdrošināšanas kompānijām, kuras vēlēsies izmantot kvalitatīvu pakalpojumu sniedzēju automobiļu pēcavāriju darbu veikšanai.

"Sertifikācijai gatavojāmies gana nopietni, taču neteiktu, ka gatavošanās un sertifikācijas audits aizņēma pārāk ilgu laiku, jo arī līdz šim esam darbojošies atbilstoši automobiļa ražotāja izstrādātajiem standartiem. Sagatavošanās procesā noderēja LPAA pārstāvju bezmaksas konsultatīvā vizīte uzņēmumā. Noteikti iesaku šādas LPAA bezmaksas konsultācijas izmantot arī citiem VRU,” VRU atbilstības sertifikāta iegūšanas priekšrocības komentē SIA „KARLO MOTORS” valdes priekšsēdētājs Aivars Apkalns.