vvv              

Pirmajiem desmit (10) uzņēmumiem – 50% atlaide no pirmreizējās sertifikācijas maksas.

 

Uzklausot vairāku uzņēmumu komentārus un ieteikumus LPAA valde ir nolēmusi, ka pirmajiem desmit (10) uzņēmumiem, kuri pieteiksies virsbūvju remonta uzņēmumu sertifikācijai, tiks piemērota 50% atlaide pirmreizējai sertifikācijas maksai, neatkarīgi no tā, vai tas ir LPAA biedru vai neatkarīgs virsbūvju remonta uzņēmums. Atlaide tiks piešķirta rindas kārtībā, vadoties pēc sertifikācijas pieteikuma (pielikums Nr. 2) iesūtīšanas laika. Ja dati par uzņēmumu neatbildīs pieteikumā norādītajai informācijai, šis pieteikums tiks anulēts un atlaide tiks piešķirta nākamajam pretendentam rindas kārtībā. Atbilde par pieteikumā norādītās informācijas atbilstību sertifikācijas uzsākšanai, pretendentam tiks nosūtīta saskaņā ar „Nolikumu par virsbūvju remonta uzņēmumu sertifikāciju”. Uzņēmumi, kuri pēc pieteikuma nosūtīšanas, kvalificēsies sertifikācijas auditam, rindas kārtībā tiks ievietoti www.sertifikacija.lv sadaļas „VRU katalogs” apakšsadaļā „Pretendenti”.

 

Vēlot veiksmi sertificējoties,

Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācija.