vvv              

Uzsāk virsbūvju remonta servisu sertifikāciju.

 

Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācija (LPAA) pēc vairāku gadu ilgas dokumentu izstrādes un saskaņošanas ar valsts iestādēm, uzsāk virsbūvju remonta uzņēmumu (VRU) sertifikāciju.

Sertifikācijas koncepcija paredz 3 dažādus atbilstības līmeņus - A, B un C. VRU tiks sertificēti, neatkarīgiem auditoriem vērtējot to uzņēmējdarbības rādītāju atbilstību LPAA izstrādātajiem sertifikācijas audita kritērijiem, pievēršot pastiprinātu uzmanību visām pakalpojuma kvalitāti nodrošinošo procesu daļām – telpu un klientu apkalpošanas kvalitātei, pielietotajām remonta tehnoloģijām un materiāliem, izmantotajām ierīcēm un tehniskajam aprīkojumam, IT sistēmām, uzņēmuma personāla kvalifikācijai.

„Konsultējoties ar valsts iestādēm un sadarbojoties ar citām nozares organizācijām, mums ir izdevies izveidot auto remonta nozarē unikālu kvalitātes kontroles instrumentu, ar kura palīdzību gan patērētājam, gan valsts iestādei, iepērkot transportlīdzekļu remonta pakalpojumus, būs iespēja noteikt tos auto remonta uzņēmumus, kuri darbojas saskaņā ar Latvijas un ES normatīviem, kuri ievēro profesionālās ētikas normas, kā arī apņēmušies savstarpēji godīgi konkurēt - komercdarbībā izpildīt visas nodokļu nomaksas saistības gan pret valsti, gan – darbiniekiem”, VRU sertifikācijas ieviešanas priekšrocības komentē LPAA viceprezidents Ingus Rūtiņš.

 

Īpaši nozīmīga transportlīdzekļu remonta pakalpojumu kvalitātes kontrole ir apdrošināšanas tirgū, jo „KASKO un OCTA ieņem būtisku tirgus daļu kopējā Latvijas apdrošināšanas tirgū. Kā zināms, liela daļa apdrošināšanas atlīdzību tiek kompensētas, apdrošinātājiem apmaksājot transportlīdzekļa remonta pakalpojumus. Līdz ar to apdrošinātājiem ir svarīgi apzināties autoremonta servisus, kuri sekmīgi ir izgājuši šo sertifikācijas procesu. VRU sertifikācija var būtiski atvieglot apdrošinātājiem šo uzdevumu. Arī apdrošinātāju klienti būs ieguvēji, jo paveras lielākas izvēles iespējas izmantot nopietnu pārbaudi (sertifikāciju) izgājušus autoremonta servisus”, uzsver Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Juris Dumpis.

Sertifikācijas procesu uzraudzīs speciāli izveidota padome, kura sastāv no desmit dažādām institūcijām – valsts iestādēm un nozares profesionālajām organizācijām (PTAC, VID, CSDD, Latvijas Līzinga devēju asociācija, Latvijas apdrošinātāju asociācija, LAMB u.c.). VRU būs iespējams izvēlēties, kurā no līmeņiem sertificēt uzņēmumu. Audita veikšanai tiks izmantoti LPAA izraudzīti neatkarīgi auditori ar speciālām zināšanām par automobiļu apkopes un remontu pakalpojumiem, pielietojamām tehnoloģijām un materiāliem, IT sistēmām.

Šobrīd VRU sertifikācija Latvijā ir brīvprātīga, tomēr LPAA mērķis ir panākt, lai šāds atbilstības novērtējums tiktu nostiprināts Latvijas tiesību aktos un būtu obligāts jebkuram auto servisam.