vvv              

Saistoši dokumenti VRU

AA ir izstrādājusi dokumentu paraugus, kas ir saistoši virsvūbju remonta uzņēmumu darbībai. Šīm formām ir informatīvs nolūks un, tiem uzņēmumiem, kuriem ir izstrādāta savējā dokumentācija, šīs formas obligāti nav jāizmanto.

 

Saistoši dokumenti priekš VRU:

1. Rēķina formas paraugs;

2. Pieņemšanas/nodošanas akta paraugs;

3. Darbu uzdevuma/pasūtījuma formas paraugs;

4. Veikto darbu kvalitātes kontroles formas paraugs,

 

Citi noderīgi dokumenti:

1. Uzņēmumu saraksts, kuriem ir atļauts nodarboties ar atkritumu apsaimniekošanu Latvijas Republikā.

2. On-line pieslēgumi automobiļu ražotāju tehnoloģiskajai datu bāzei.