vvv              

VRU sertifikācijas vērtēšanas kritēriji

Par VRU sertifikāciju - par sertifikāciju

VRU sertifikācijas vērtēšanas kritēriji:

 
1. Uzņēmējdarbības vides kvalitāte sertificējamā uzņēmumā.
 
2. Uzņēmuma finanšu vadība/stāvoklis (t.sk. – nodokļu nomaksa).
 
3. Remonta tehnoloģiju atbilstība nozares profesionālajiem standartiem un valsts normatīvajām prasībām.
 
4. Virsbūvju remonta un krāsošanas iekārtu esamība un to stāvoklis. Remontu IT sistēmas, datu bāzes un to legalitāte.
 
5. Uzņēmuma personāla kompetence un darba attiecību statuss, personāla kompetence pielietot pieejamās tehnoloģijas un materiālu pārzināšana.
 
6. Klientu apkalpošanas infrastruktūra un kvalitāte, salīdzinot ar nozares labo praksi.