vvv              

AUTO HALLE iegūst „A” līmeņa sertifikātu!

2012. gada 10. augustā norisinājās SIA „AUTO HALLE” virsbūvju remonta darbnīcas, Biķernieku ielā 145, Rīgā, „A” līmeņa sertifikācija. Remonta darbnīcas auditā piedalījās neatkarīgie auditori Edmunds Antenišķis („Autopalete”) - vecākais auditors un Māris Ķesteris („Veģu Auto”) - auditors. Sertificējot virsbūvju remonta darbnīcu „A” atbilstības līmenim, kas ir augstākais VRU tehnoloģiskais un kvalifikācijas kapacitātes līmenis, neatbilstības VRU sertifikācijas kvalitātes kritērijiem netika konstatētas. Saskaņā ar auditoru ziņojumu 2012. gada 17. augustā LPAA valdes priekšsēdētājs Viktors Kulbergs pieņēma lēmumu par „A” līmeņa atbilstības sertifikāta piešķiršanu SIA „AUTO HALLE” automobiļu marku SEAT, ISUZU, SUZUKI, PEUGEOT un HYUNDAI virsbūvju remontu veikšanai garantijas periodā saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar attiecīgo automobiļu ražotājiem, kā arī citu marku automobiļu virsbūvju remontu veikšanai pēcgarantijas periodā. Pirms šī audita, LPAA pārstāvji – projektu vadītājs Jānis Kalējs un viceprezidents Ingus Rūtiņš devās pirmsaudita konsultatīvajā apmeklējumā uz SIA „AUTO HALLE”, kura laikā ar uzņēmuma pārstāvjiem - pēcpārdošanas daļas vadītāju Mārtiņu Krūkli un virsbūvju remontu iecirkņa vadītāju Kasparu Legzdiņu, tika pārrunāti tie sertifikācijas p-ti, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība. Visvairāk jautājumu bija par p-iem:

2.7. kvalitātes kontroles sistēma un dokumentācija – uzņēmumā ir jābūt nodrošinātai kvalitātes kontrolei pēc veiktajiem virsbūves remonta darbiem (dokumenta paraugu iespējams lejuplādēt http://sertifikacija.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=18);

2.10. veikto darbu minimālais prasījuma termiņš – jāpārliecinās, ka uz darbu pasūtījuma formām ir atsauces par garantijas termiņiem, kas fiziskām personām ir 24 mēneši un juridiskām personām 12 mēneši, kā arī atsauce par garantiju atiiecībā uz uzstādītajām lietotajām rezerves daļām;

2.12. auto evakuatora / auto treilera pakalpojumi – jāpārliecinās, ka evakuatoram vai treilerim ir derīga tehniskā apskate, veikta civiltiesiskā apdoršināšana ar atbildības limitiem atbilstoši sertifikācijas prasībām un ir derīga kravas pārvadājumu licence un kravu pārvadātāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, vai arī uzņēmumiem, kas izmanto šo servisu ārpakalpojuma veidā - noslēgti līgumi ar pakalpojuma sniedzējiem.

Kā sertifikācijas gaitukomentē SIA „AUTO HALLE” virsbūvju remonta iecirkņa vadītājs – Kaspars Legzdiņš, tad„gatavošanos A līmeņa sertifikācijai un iepazīšanos ar izvirzītajām prasībām uzsākām šā gada jūnija sākumā, un jau tobrīd sapratām, ka izvirzītie noteikumi un standarti ir ļoti augstā līmenī. Lielāko daļu no sertifikācijas noteikumos minētajām prasībām mūsu uzņēmumam izpildīt bija pietiekami viegli, jo daudz kas no nepieciešamā aprīkojuma un klientu apkalpošanas standartiem  jau tika pielietots un izmanotots darba procesā līdz šim. Papildus uzmanību bija nepieciešams pievērst tikai dažām niansēm, kuru ieviešana arī turpmāk noderēs mūsu klientu apkalpošanā.

Sertifikācijas process noritēja pietiekami profesionālā līmenī, jo tika pārbaudīti ne tikai VRU sertifikācijas punkti, bet uzdoti arī papildus jautājumi par remonta procesiem un klientu apkalpošanu.

Tagad, kad esam ieguvuši A līmeņa atbilstības sertifikātu, tuvākajā laikā gaidām arī citu autorizēto dīleru un virsbūvju remonta uzņēmumu sertificēšanos. Saprotams, ka tam būs nepieciešams ilgāks laiks, bet uzņēmumiem, kuri kā galveno mērķi uzstāda augstas kavalitātes apkalpošanu, kā arī profesionālu darbinieku sagatavošanu un apmācību, VRU atbilstības sertifikātu būtu nepieciešams iegūt pēc iespējas ātrāk. Mēs ceram, ka pēc vairākiem gadiem šāda sertifikācija jau būs kā standarta parasība visiem virsbūvju remonta uzņēmumiem Latvijā, un mēs kopīgiem spēkiem varēsim pierādīt apdrošināšanas kompānijām, ka remonta darbi ir jāveic tikai uzņēmumos, kas domā par klienta apmierinātību un nevainojamu remonta procesa gaitu.”

 

Pirmais sertificētais virsbūvju remonta uzņēmums – KARLO MOTORS!

2012. gada 4. jūlijā norisinājās pirmā virsbūvju remonta uzņēmuma (VRU) sertifikācija, kuras laikā tika auditēta SIA „KARLO MOTORS” virsbūvju remonta darbnīca Kleistu ielā 31, Rīgā. SIA „KARLO MOTORS” pieteica sertifikāciju A atbilstības līmenim - augstākajam VRU tehnoloģiskajam un kvalifikācijas kapacitātes līmenim, kas tiek piešķirts VRU, kas profesionāli un kvalitatīvi veic dažādu automobiļu ražotāju automobiļu apkopi un remontu atbilstoši ražotāju autorizējumam.

Saskaņā ar auditoru ziņojumu audita laikā pārkāpumi SIA „KARLO MOTORS” virsbūvju remonta darbnīcas darbībā attiecībā uz sertifikācijas audita kritērijiem netika konstatēti. 2012. gada 9. jūlijā LPAA valdes priekšsēdētājs Viktors Kulbergs pieņēma lēmumu par A līmeņa atbilstības sertifikāta piešķiršanu SIA „KARLO MOTORS” Volkswagen, Škoda, Audi un Bentley markas automobiļu virsbūvju remontu veikšanai garantijas periodā saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar ražotājiem, kā arī citu marku automobiļu virsbūvju remontu veikšanai pēcgarantijas periodā. „Šis sertifikāts mums ir nozīmīgs dokuments, kas turpmāk ļaus apliecināt patērētājiem un potenciālajiem klientiem mūsu sniegto virsbūvju remonta pakalpojumus augsto kvalitāti, jo sertifikācijas audita kritēriji ir izstrādāti atbilstoši Eiropas un pasaules labas komercdarbības prakses paraugam. Iegūtais kvalitātes atbilstības A līmenis uzņēmumam noteikti palīdzēs arī sadarbībā ar tām apdrošināšanas kompānijām, kuras vēlēsies izmantot kvalitatīvu pakalpojumu sniedzēju automobiļu pēcavāriju darbu veikšanai.

"Sertifikācijai gatavojāmies gana nopietni, taču neteiktu, ka gatavošanās un sertifikācijas audits aizņēma pārāk ilgu laiku, jo arī līdz šim esam darbojošies atbilstoši automobiļa ražotāja izstrādātajiem standartiem. Sagatavošanās procesā noderēja LPAA pārstāvju bezmaksas konsultatīvā vizīte uzņēmumā. Noteikti iesaku šādas LPAA bezmaksas konsultācijas izmantot arī citiem VRU,” VRU atbilstības sertifikāta iegūšanas priekšrocības komentē SIA „KARLO MOTORS” valdes priekšsēdētājs Aivars Apkalns.

 

Pirmajiem desmit (10) uzņēmumiem – 50% atlaide no pirmreizējās sertifikācijas maksas.

 

Uzklausot vairāku uzņēmumu komentārus un ieteikumus LPAA valde ir nolēmusi, ka pirmajiem desmit (10) uzņēmumiem, kuri pieteiksies virsbūvju remonta uzņēmumu sertifikācijai, tiks piemērota 50% atlaide pirmreizējai sertifikācijas maksai, neatkarīgi no tā, vai tas ir LPAA biedru vai neatkarīgs virsbūvju remonta uzņēmums. Atlaide tiks piešķirta rindas kārtībā, vadoties pēc sertifikācijas pieteikuma (pielikums Nr. 2) iesūtīšanas laika. Ja dati par uzņēmumu neatbildīs pieteikumā norādītajai informācijai, šis pieteikums tiks anulēts un atlaide tiks piešķirta nākamajam pretendentam rindas kārtībā. Atbilde par pieteikumā norādītās informācijas atbilstību sertifikācijas uzsākšanai, pretendentam tiks nosūtīta saskaņā ar „Nolikumu par virsbūvju remonta uzņēmumu sertifikāciju”. Uzņēmumi, kuri pēc pieteikuma nosūtīšanas, kvalificēsies sertifikācijas auditam, rindas kārtībā tiks ievietoti www.sertifikacija.lv sadaļas „VRU katalogs” apakšsadaļā „Pretendenti”.

 

Vēlot veiksmi sertificējoties,

Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācija.

 

Uzsāk virsbūvju remonta servisu sertifikāciju.

 

Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācija (LPAA) pēc vairāku gadu ilgas dokumentu izstrādes un saskaņošanas ar valsts iestādēm, uzsāk virsbūvju remonta uzņēmumu (VRU) sertifikāciju.

Sertifikācijas koncepcija paredz 3 dažādus atbilstības līmeņus - A, B un C. VRU tiks sertificēti, neatkarīgiem auditoriem vērtējot to uzņēmējdarbības rādītāju atbilstību LPAA izstrādātajiem sertifikācijas audita kritērijiem, pievēršot pastiprinātu uzmanību visām pakalpojuma kvalitāti nodrošinošo procesu daļām – telpu un klientu apkalpošanas kvalitātei, pielietotajām remonta tehnoloģijām un materiāliem, izmantotajām ierīcēm un tehniskajam aprīkojumam, IT sistēmām, uzņēmuma personāla kvalifikācijai.

„Konsultējoties ar valsts iestādēm un sadarbojoties ar citām nozares organizācijām, mums ir izdevies izveidot auto remonta nozarē unikālu kvalitātes kontroles instrumentu, ar kura palīdzību gan patērētājam, gan valsts iestādei, iepērkot transportlīdzekļu remonta pakalpojumus, būs iespēja noteikt tos auto remonta uzņēmumus, kuri darbojas saskaņā ar Latvijas un ES normatīviem, kuri ievēro profesionālās ētikas normas, kā arī apņēmušies savstarpēji godīgi konkurēt - komercdarbībā izpildīt visas nodokļu nomaksas saistības gan pret valsti, gan – darbiniekiem”, VRU sertifikācijas ieviešanas priekšrocības komentē LPAA viceprezidents Ingus Rūtiņš.

Lasīt tālāk...